Vilka stenskott kan man laga?

Ett stenskott är aldrig kul att drabbas av, alldeles oavsett var någonstans på bilen som det träffar. Resultatet blir i princip alltid detsamma; krossade bilglas, skadad lack och i allra värsta fall – om det skulle handla om större stenar som kommer flygande – fula bucklor på bilen eller totalt krossad framruta med eventuella personskador som följd. Bilskador som är relaterade till stenskott hör till de allra vanligaste utgifterna för försäkringsbolagen. Våren är statistiskt sett den period på året som det är allra vanligast med stenskott, till stor del beroende på att det fortfarande ligger stora mängder grus kvar på våra svenska vägar efter vintern. Denna tid på året är också en ganska hektisk tid för varje bilglasmästare eftersom många bilägare tvingas till byte av vindruta efter att ha drabbats av stenskott.

Nu är det bevisligen så att alla stenskott som tar på bilens framruta inte med nödvändighet behöver leda till ett mer eller mindre påtvingat vindrutebyte. Många stenskott kan man utan större problem laga själv. Hör efter med en expert på området vad du behöver för att fixa stenskottet själv. Mindre träffar som inte sitter mitt för synfältet utan kanske mer perifert behöver du inte ens bry dig om. Lättare stenskott kanske du bara behöver en limtub för att åtgärda. Är det ett större stenskott så måste du nog vända dig till en bilglasmästare för att få hjälp med.

Om ett stenskott skulle ta i karossen med en mindre buckla som följd så kan du kanske rätta till den själv, vid större bucklor så måste du nog ta hjälp av ett plåtslageri. En trist sak med stenskott som träffar blinkers, strålkastare och andra typer av bilglas är att dessa typer av bilglas inte går att reparera. Det är bara att köpa nytt som gäller.